Bij het uploaden van een pdf in ons systeem is het noodzakelijk dat de fonts goed zijn ingesloten in de pdf. Dat betekent dat alle lettertypes goed worden meegestuurd met het bestand. Alleen dan kan de drukker het bestand goed verwerken en er een mooi boek van maken.

Afhankelijk van het programma dat je gebruikt om je boek te maken, kun je op een van de onderstaande manieren een goede PDF maken.

Word 2007 of nieuwer

Als je gebruik maakt van Word 2007 of nieuwer, kun je met de volgende stappen een goede PDF maken:

  • Open het Word bestand van je boek
  • Ga naar ‘Opslaan als’
  • Kies bij bestandstype voor ‘PDF’
  • Er verschijnt een knop ‘Opties’. Klik op deze knop
  • In het scherm dat verschijnt vink je ‘Voldoet aan ISO 19005-1 (PDF/A)’ en klik op ‘OK’
  • Sla nu je PDF bestand op.