Auteursrecht

Om met het goede nieuws te beginnen: jij beschikt altijd over de rechten van jouw werk! Dit is wettelijk geregeld en geldt in verreweg de meeste landen tot 70 jaar na je overlijden. Anderen mogen dus niet jouw werk kopiëren of voor commerciële doeleinden gebruiken. We adviseren je wel om dit op te nemen in de colofon-pagina. Dit is een pagina aan het begin van het boek waar staat aangegeven wie een bijdrage heeft geleverd aan het boek en onder het auteursrecht valt. Dat ben jij – als schrijver – dus niet alleen. Ook diegenen die de omslag heeft ontworpen en/of het manuscript heeft opgemaakt vallen hieronder. Maak duidelijk of je je werk beschermt of juist vrijgeeft. Indien je het beschermt, gebruik dan bijvoorbeeld het copyright teken met je naam en het jaartal: © of de tekst “Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, gedeeld of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur”.

Geen rechten op afbeeldingen of tekst?

Zorg er altijd voor dat je over de rechten beschikt van het materiaal dat je gebruikt. Denk aan afbeeldingen of stukken tekst die je gebruikt en niet zelf hebt geschreven. Meestal staat aangegeven of het materiaal vrij van rechten is of niet. Bij twijfel: neem altijd contact op met de rechthebbende! Mocht je toch passages van derden in je boek opnemen: vermeld altijd de bron!

Geen contract met Mybestseller

Wij werken niet met contracten met onze auteurs. Wij geloven in de vrijheid voor jou als auteur en dat je altijd zelf moet kunnen bepalen wat het beste voor je is. Wanneer je happy met ons bent: blijf dan vooral! Ben je ontevreden over ons of krijg je de kans om bij een traditionele uitgever je boek uit te geven: voel je vrij om te gaan.

Voordat je je boek publiceert, moet je wel akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden. Hierin staat beschreven wat we van jou verwachten en wat je van ons mag verwachten. Wanneer je jouw boek publiceert geef je ons toestemming om je boek beschikbaar te maken bij de door jou geselecteerde verkoopkanalen. Zodra je jouw boek uit publicatie haalt dan vervalt dat recht (ook al duurt het altijd even voordat bijvoorbeeld boekhandels je boek niet meer beschikbaar maken).

AVG – Persoonsbescherming

Wij hechten veel belang aan de privacy van jouw data en zullen deze niet aan derden verstrekken tenzij we, vanwege een wettelijk verzoek, juridisch verplicht worden je gegevens te verstrekken . Zie ook ons Privacy Statement.

Geschil met een derde partij?

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat met een derde partij over jouw werk. Wij oordelen daar niet over (we zijn geen rechter), maar hanteren dan de ‘Notice and takedown procedure’. Dat is EU regelgeving die voorschrijft dat we bij dit soort gevallen volgens een bepaalde procedure moeten handelen. In het kort: we brengen jou met de klagende partij in contact en verwachten dat jullie eruit komen. We zijn gemachtigd om jouw boek tijdens dit proces uit publicatie te halen en zelfs je account op non-actief te zetten en je royalty te bevriezen.

Tips

  • Neem altijd een colofon-pagina op in jouw boek waarin je vermeldt of het derden vrij staat om de inhoud van jouw boek te gebruiken of juist niet.
  • Teksten op social media zijn niet vrij van rechten. Je mag deze dus niet zo maar gebruiken
  • Afbeeldingen zijn nagenoeg altijd beschermd via het beeldrecht. Gebruik een mooie afbeelding die je via Google hebt gevonden dus niet zomaar, check altijd of je deze wel of niet mag gebruiken.
  • Maak gebruik van websites die gratis afbeeldingen ter beschikking stellen. Bijvoorbeeld unsplash.com.
  • Indien je citaten of kleine stukjes tekst of uitspraken van derden opneemt in je boek: zorg er altijd voor dat je de bron vermeldt!
  • De afbeeldingen die wij hebben opgenomen in onze Cover Designer zijn vrij van rechten!
  • Bij twijfel: neem altijd contact met de rechthebbende op!